Dzieła Sztuki

Inwestycja w dzieła sztuki to sposób na zapełnienie portfela inwestycyjnego kapitałem odpornym na inflację i dewaluację

Dzieła sztuki pełnią na rynku inwestycyjnym podobną rolę do złota. Jest bezpiecznym aktywem na niebezpieczne czasy, które zabezpiecza wartość majątku. Zakup dzieł sztuki to coraz bardziej popularny sposób ochrony kapitału przed utratą realnej wartości nabywczej. W przypadku dzieł znanych artystów jest to stabilna i bezpieczna lokata kapitału, doskonale wpisująca się w potrzeby osób zamożnych i mających niski poziom tolerancji ryzyka. Znaczenie ma również to, że inwestycja w sztukę może być traktowana jako zarówno krótko lub długoterminowa lokata aktywów.

Trend wchodzenia na rynek zupełnie nowych inwestorów oraz kolekcjonerów sztuki zbliża Polskę do rynków zachodnich. Polski rynek sztuki jest wciąż rozwijającym się rynkiem, jego wartość z roku na rok rośnie, ma duży potencjał i doskonałe perspektywy zwrotów z włożonego kapitału. Przewiduje się, że polski rynek sztuki najlepsze lata ciągle ma przed sobą. 

Możliwości, jakie stwarzają inwestycje w sztukę jest bardzo dużo. Oferta jest szeroka – od obrazów, przez fotografię, komiks i sztukę użytkową po biżuterię.